O nas

Firma TEKOM rozpoczęła działalność w 1993 roku. Ze względu na duże potrzeby przemysłu podjęliśmy się wykonywania specjalistycznych prac z zakresu projektowania urządzeń mechanicznych z zastosowaniem najnowszych technik komputerowych. W czasie działalności wykonaliśmy kilkadziesiąt projektów wagonów towarowych i pasażerskich. Wiele zakładów kolejowych zakupiło produkowane przez nas urządzenia diagnostyczne wykorzystywane przy produkcji i remontach taboru kolejowego. Ze względu na duże doświadczenie podejmujemy się specjalistycznych prac wymagających wysokiego poziomu wiedzy technicznej i naukowej. Pracownikami są byli i obecni wykładowcy Politechniki Krakowskiej z tytułem naukowym doktora i profesora.

Zakres działalności

Projektowanie pojazdów szynowych

Wagony
towarowe

Konstrukcje stalowe pojazdów pasażerskich

Inne konstrukcje specjalistyczne

Produkcja urządzeń do badania hamulca

Produkcja urządzeń do diagnostyki układów hamulcowych wagonów TEHAW

Urządzenie umożliwia badania wagonów z dwoma zaworami rozrządczymi. Wykonywany jest pomiar ciśnienia w przewodzie głównym, dwóch komorach sterujące i dwóch komorach rozprężnych, trzech cylindrach, dwóch zbiornikach pomocniczych i trzech zaworach ważących. Przy czym symulacja zaworów ważących wykonywana jest w sposób automatyczny. Badania hamulca przebiegają w sposób automatyczny, z możliwością ręcznego uruchamiania poszczególnych prób. Obsługa ustala zestaw prób i wyników badań, zgodnie z wymaganiami odbioru hamulca. W dowolnym czasie możliwe jest powtórzenie każdej z prób. Raporty drukowane są w wersji dwujęzycznej polsko-niemieckiej albo polsko-angielskiej.

Urządzenie wykonywane jest w zabudowach do pracy w hali
Do zabudowy w samochodzie serwisowym
Oraz do przewożenia małym samochodem

Produkcja i modernizacja przemysłowych urządzeń diagnostycznych

Zaworów rozrządczych układów hamulcowych

Zaworów ważących wagonów

 Zderzaków, urządzeń cięgłowych, resorów